Politica de confidențialitate

Informaţii generale

Deoarece asigurarea confidențialității și prelucrării conforme a datelor clienților reprezintă una din prioritățile principale ale Punto Bianco, prin documentul respectiv ne dorim să informăm clienții cu privire la procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal colectate.

”Punto Bianco” SRL (denumită în continuare ”Punto Bianco”), în calitate de operator de date, colectează date personale de la subiecții de date (în continuare ”client”) care vizitează site-ul său (www.PuntoBianco.md) prin intermediul fișierilor cookies sau prin mijloacele de comunicare disponibile pe pagina web.

 • Identitatea operatorului

Denumirea operatorului: ”Punto Bianco” SRL

Adresa: str. 31 august 37/1, or. Chișinău, Republica Moldova

IDNO : 1016600019703

E-mail: info@PuntoBianco.md

 • Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

Numele, prenumele : Ceropita Mihail

E-mail: privacy@PuntoBianco.md

Categoriile de date personale colectate

Prin intermediul paginii web : www.PuntoBianco.md, de la clienți sunt colectate următoarele categorii de date personale : Nume, prenume, e-mail, nr. de telefon, alte categorii de date comunicate de către client prin completarea rubricii destinate inserării mesajului adresat către Punto Bianco sau care se conțin în fișierul atașat la mesajul transmis. 

Totodată pe durata accesarii paginii web prin intermediul diferitor tehnologii (fișiere cookie, servicii de analiză web) pot fi colectate date de identificare a dispozitivului utilizat pentru accesarea paginii web, cum ar fi IP dizpozitivului.

Modalitățile, scopurile și temeiurile de prelucrare

Colectăm datele personale de la client prin intemediul formularului prezent pe pagina web, unde clientul trebuie să introducă în mod obligatoriu numele, prenumele, o dată de contact (adresa de e-mail/ nr. de telefon). Totodată, în formularul respectiv se inserează mesajul sau se atașează un fișier pe care clientul dorește să-l transmită către Punto Bianco, în dependență de interesul clientului.

Totodată, pentru comunicare, clientul poate utiliza căsuța de mesagerie disponibilă pe pagina web, unde este necesar să introducă numele, adresa de e-mail, or, să se logheze cu contul de facebook sau google, pentru a putea fi stabilită identitatea acestuia.

În urma utilizării fișierului respectiv sau a căsuței de mesagerie, datele personale sunt recepționate pe adresa de e-mail gestionată de Punto Bianco.

De asemenea, pe pagina web sunt indicate alte date de contact ale reprezentanților Punto Bianco, pe care clientul le poate utiliza pentru transmiterea mesajelor dorite și obținerea informației necesare din partea Punto Bianco.

În cazul în care clientul intenționează să transmită către Punto Bianco a unor informații ce conțin date personale cu privire la starea de sănătate a acestuia, se recomandă ca acestea să fie arhivate într-un fișier securizat cu parolă de acces, ce să conțină cel puțin 8 simboluri, ce nu conține simboluri identice consecutive și nu este compusă integral din grupuri de cifre sau litere, care să fie transmisă către Punto Bianco printr-un alt mijloc de comunicare indicat pe pagina web.

Totodată, ca urmare a accesării paginii web pot fi prelucrate tehnice prin intermediul serviciilor de analiză web și fișierelor de tip cookie www.PuntoBianco.md/cookies/ *link-ul spre politica de utilizare a fișierelor cookie). 

Este posibil să utilizăm servicii de analiză web ale unor terțe părți de pe acest site, de pe platformele de socializarea. Acestea ne ajută să analizăm modul în care clienții utilizează site-ul. Informațiile colectate prin aceste mijloace (inclusiv adresa de IP) sunt dezvăluite acestor furnizori de servicii, care utilizează informații pentru a evalua utilizarea site-ului. Însă, aceste servicii, pot fi dezactivate de către client din setările browserului pe care îl utilizează.

De asemenea, în cazul utilizării formularului prezent pe pagina web, se utilizează sistemul ”reCAPTCHA” pentru a fi siguri că formularul este completat și transmis de către o persoană fizică. Politica de confidențialitate a sistemului respectiv poate fi accesată pe următorul link : https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Astfel, datele personale colectate ca urmare a proceselor descrise mai sus, sunt prelucrate de către Punto Bianco, urmărind interesul său legitim de a realiza următoarele scopuri :

 • Examinarea întrebărilor, solicitărilor de informații sau a altor tipuri de comunicări, pentru a putea formula un răspuns și pentru a-l expedia clientului.
 • Facilitarea modalităților de comunicare.
 • Îmbunătățirea calității serviciilor oferite
 • Ținerea evidenței mesajelor recepționate și a răspunsurilor expediate.
 • Asigurarea funcționalității corecte a paginei web
 • Ținerea statisticii cu privire la utilizarea paginei web de către clienți.
 • Optimizarea conținutului și publicității prezente pe pagina web.

Transferul transfrontalier a datelor cu caracter personal

Serverele pe care se stochează datele colectate prin intermediul paginii web sunt localizate în Spațiul Economic European și în Republica Moldova. Astfel, asigurîndu-se un nivel adecvat de protecție a datelor personale colectate, fiind respectate cerințele de securitate impuse de către Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și de către cadrul normativ național al Republicii Moldova.

Destinatarii

Datele colectate de la clienți pot fi dezvăluite către :

 • Client sau reprezentantul său legal
 • Persoanele imputernicite de către Punto Bianco în conformitate cu prevederile contractului sau instrucțiunilor emise de către Punto Bianco.
 • Organele de control, la solicitarea motivată a acestora.
 • Companiile prestatoare de servicii (de ex-lu Google, Facebook) în volumul necesar realizării scopurilor indicate anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Punto Bianco va prelucra datele personale colectate atît cît este necesar pentru realizarea scopurilor indicate mai sus, iar ulterior acestea vor anonimizate sau transformate în date statistice, în așa mod încît să nu permită identificarea clientului.

Drepturile subiectului de date personale

Clientul în calitate de subiect de date personale dispune de următoarele drepturi

 • Dreptul la informare – reprezintă dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
 • Dreptul de acces la date – reprezintă dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate precum și a informațiilor ce vizează dreptul la informare.
 • Dreptul de intervenție – reprezintă dreptul de a obține în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.
 • Dreptul de opoziție – reprezintă dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel. 
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – reprezintă dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date cu caracter personal, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate de date, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
 • Dreptul la justiție reprezintă dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor – reprezintă posibilitatea solicitării operatorului de date de a conserva (a păstra intact anumite categorii sau volum de date) pentru pentru perioada de timp care se justifică din punct de vedere a scopului dreptului vizat.
 • Dreptul de a nu face parte la luarea deciziilor automatizate/profilarea automată – reprezintă dreptul subiectului de date de a cere operatorului revizuirea procesului automatizat de prelucrarea datelor cu caracter personal în vedere încetării creării de profiluri sau a deciziilor automatizate.

Modificare politicii de confidențialitate

Din cauza modificărilor posibile în procesul de prelucrare descris mai sus sau în legislația relevantă, ar putea fi necesară o modificare a acestor notificări privind protecția datelor. În acest caz, Vă vom informa despre astfel de modificări sau veți putea. În măsura în care modificările afectează o prelucrare bazată pe consimțământul dvs., vom solicita din nou consimțământ Dumneavoastră, dacă va fi necesar.