Disclaimer

Informațiile de pe acest Site sunt furnizate pentru informații generale, nu sunt destinate să ofere sfaturi medicale, dentare sau chirurgicale, și nu ar trebui să fie invocate ca un substitut pentru sfaturi medicale profesionale, diagnostic sau tratament. Nici o relație medic / pacient nu este stabilită prin utilizarea acestui Site. Nu se oferă nici un diagnostic sau tratament. Informațiile prezentate aici trebuie consultate cu un medic [dentist] la alegere. Nu se oferă garanții sau asigurări cu privire la informațiile prezentate pe acest Site.

Putem furniza link-uri pe Site către alte site-uri web care nu sunt sub controlul nostru. În general, orice site web care are o adresă (sau URL) care nu conține numele domeniului nostru este un alt fel de site web. Aceste link-uri sunt furnizate numai pentru comoditate sau referință și nu sunt destinate ca o aprobare de către noi a organizației sau persoanei care operează site-ul sau o garanție de orice tip cu privire la site-ul sau informațiile de pe site.

Această practică a depus și va continua să depună eforturi pentru a include informații corecte și actuale pe acest site. Cu toate acestea, materialele de pe Site-ul nostru sunt furnizate „ca atare” și în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, această practică își declină toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop. Noi nu ne asumăm nicio responsabilitate sau risc pentru utilizarea de către dvs. a Site-ului.

NU NE ASUMĂM NICI O RĂSPUNDERE PENTRU PIERDERI SAU DAUNE DIN CAUZA REZULTATELOR DIN ORICE UTILIZARE SAU RELAȚIE PE SITE SAU CONȚINUTUL SĂU. ÎN NICI UN CAZ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE SALVARE, PIERDERE DE DATE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU ALTE DAUNE SAU CREANȚE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, CONSECINȚE SAU INCIDENTALE (FIE ÎN CONTRACT, ÎN LEGE SAU ALTELE) CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL, CONȚINUTUL SĂU, UTILIZAREA ACESTORA SAU INABILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNOSR ASTFEL DE PIERDERI SAU DAUNE.

Dacă aveți întrebări cu privire la această declinare de răspundere, ne puteți contacta prin e-mail privacy@puntobianco.md, la Punto Bianco, clinică dentară multilingvă/ TravelToDentist /, MD-2001, Moldova, Chișinău, Str. 31 August 37/1 sau la telefonul +37368187171

ACEST DOCUMENT A FOST ACTUALIZAT ULTIMA DATĂ LA: 13 aprilie 2021